04697 Brann- og ulykkesvern grunnlagsdata

Inneholder data om kostnader, erstatningsbeløp, antall bygningsbranner, antall piper feiet. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04697. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04697.txt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig