04697 Brann- og ulykkesvern grunnlagsdata

Inneholder data om kostnader, erstatningsbeløp, antall bygningsbranner, antall piper feiet. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04697. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04697.txt.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Trond Magne Lamprecht Haaland
Maintainer Trond Magne Lamprecht Haaland
Last Updated august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig