Avsluttet/Utløpt

Inneholder datasett som er avsluttede/utgåtte av forskjellige grunner som at data enten er gammel, ikke oppdateres lenger eller lignende

EN

Contains datasets that are terminated/expired for various reasons, such as, data either beingold, no longer updated or similar