04694 Samferdsel grunnlagsdata

Kommunale utgifter til samferdsel, antall holdeplasser, sykkelveg,parkeringsplasser og mye mer . Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04694. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04694.txt.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Trond Magne Lamprecht Haaland
Maintainer Trond Magne Lamprecht Haaland
Last Updated august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig