04685 Kommunehelse grunnlagsdata

Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04685. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Data om helsetjenestekostnader,svangerskapskontroll, spedbarnsundersøkelser, helseundersøkelser, fastleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og mye mer. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04685.txt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig