18 datasets found

Groups: Vær og miljø

Filter Results
 • Prognose for Stavangervær

  Datasettet viser timesvise prognoser for hver av luftmålingsstasjonene ( Se datasettet "Luftmåling Stavanger") . Det er meteorologiske prognoser for nedbør, vind lufttrykk...
 • Lokalisering luftmålere Stavanger

  Datasettet viser hvor luftmålerne i Stavanger kommune er plassert. Det kan knyttes sammen med datasett for målinger ( Luftmåling Stavanger ) og datasett for prognoser ( Prognose...
 • Varsel Om Feil - VOF

  NB!: Datasettet blir ikke lengre oppdatert. Grunnlagsdataene er blitt flyttet ut i en sky-løsning. Vi arbeider for å få tilgang til disse dataene i skyen, slik at datasettet...
 • Badetemperaturer Stavanger Avsluttet/Utdatert/Outdated

  !Avsluttet/Utdatert/Outdated! NO: Badetemperaturer Stavanger. Datasettet viser aktuell vanntemperatur for 6 badeplasser i Stavanger EN: Bathing temperatures in Stavanger. The...
 • Nedgravde containere

  Datasettet viser type avfall, fyllingsgrad og plassering til over 2000 nedgravde søppelcontainere på Nord-Jæren. Dataset – lowered garbage containers
 • Luftkvalitetsprognose Stavanger

  Air quality prognoses
 • Støy havn og cruise

  Støysoner for utendørs støy rundt støykildene havn og crusebåter, beregnet 4 m over bakken i henhold til forurensningsforskriften kap. 5 om støy:...
 • Lokalisering miljøstasjoner i Stavanger. Avsluttet.

  Dette datasettet viser plassering av miljøstasjoner og hvilke typer avfall som kan deponeres. Waste disposal sorting stations, placement and types of waste
 • Regnsensordata

  NO: Data er hente fra divserse sensorere som står rundt om i Stavanger. Det datasettet med nyeste dato skal være oppdatert. Oppdateres daglig. To typer filer er tilgjengelig....
 • Innfallsporter til friluftsliv i Stavanger

  NO: Kartlagte innfallsporter til større områder der det drives friluftsliv i kommunen. Portene viser stier, veier, brygger eller parkeringsplasser som er i nærheten av...
 • Lokalisering utsiktspunkt Stavanger

  Dette datasettet viser plassering av utsiktspunkt i Stavanger kommune. Viewpoint locations
 • Kartlagte Friluftslivsområder i Stavanger

  NO: Datasettet inneholder en samling over alle kartlagte friluftsområder i Stavanger i GeoJSON format. Dataformat: GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som...
 • Støy jernbane

  Støysoner for utendørs støy rundt støykilden jernbane. To soner: – Stønivå > 65 dB LAEQ24, hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. – Støynivå >55 dB L AEQ24,...
 • Støy flyplass

  Støysoner for utendørs støy rundt støykilden flyplass, dette er en verste tilfelle kombinasjon av dagens forhold og prognosesituasjonen. Gul sone – Støynivå > 52 dB Lden,...
 • Nedgravde containere: Teknisk status

  Se technical_status.txt for nærmere forklaring av feltene i dette datasettet
 • Luftmåling Stavanger

  Data fra fire luftmålere i Stavanger. Viser målinger av pm10, pm2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se...
 • Luftmåling Stavanger historikk

  Data fra fire luftmålere i Stavanger. Viser målinger av pm10, pm2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se...
 • Støy vei

  Noise levels – public roads