9 datasets found

Groups: Vær og miljø

Filter Results
 • Prognose for Stavangervær

  Datasettet viser timesvise prognoser for hver av luftmålingsstasjonene ( Se datasettet "Luftmåling Stavanger") . Det er meteorologiske prognoser for nedbør, vind lufttrykk...
 • Regnsensordata

  NO: Data er hente fra divserse sensorere som står rundt om i Stavanger. Det datasettet med nyeste dato skal være oppdatert. Oppdateres daglig. EN: Data is obtained from various...
 • Luftkvalitetsprognose Stavanger

  Air quality prognoses
 • Lokalisering miljøstasjoner i Stavanger. Avsluttet.

  Dette datasettet viser plassering av miljøstasjoner og hvilke typer avfall som kan deponeres. Waste disposal sorting stations, placement and types of waste
 • Støy havn og cruise

  Støysoner for utendørs støy rundt støykildene havn og crusebåter, beregnet 4 m over bakken i henhold til forurensningsforskriften kap. 5 om støy:...
 • Støy jernbane

  Støysoner for utendørs støy rundt støykilden jernbane. To soner: – Stønivå > 65 dB LAEQ24, hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. – Støynivå >55 dB L AEQ24,...
 • Støy vei

  Noise levels – public roads
 • Støy flyplass

  Støysoner for utendørs støy rundt støykilden flyplass, dette er en verste tilfelle kombinasjon av dagens forhold og prognosesituasjonen. Gul sone – Støynivå > 52 dB Lden,...
 • Luftmåling Stavanger historikk

  Data fra fire luftmålere i Stavanger. Viser målinger av pm10, pm2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se...