Regnsensordata

NO: Data er hente fra divserse sensorere som står rundt om i Stavanger. Det datasettet med nyeste dato skal være oppdatert.

EN: Data is obtained from various sensors that are in Stavanger. The data with the latest date are updated.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Espen S. Oftedal
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert 19. mai 2022, 01:33 (CEST)
Opprettet 7. mars 2022, 17:38 (CET)