Lokalisering luftmålere Stavanger

Datasettet viser hvor luftmålerne i Stavanger kommune er plassert. Det kan knyttes sammen med datasett for målinger ( Luftmåling Stavanger ) og datasett for prognoser ( Prognose for luftkvalitet Stavanger ) ved hjelp av feltet "eoi"
Air quality, the dataset contains the location of the air quality sensors in Stavanger municipality. Use with the dataset "Luftmåling Stavanger" and "Prognose for luftkvalitet Stavanger" with the field "eoi"

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 4, 2020, 13:12 (CET)
Opprettet januar 23, 2017, 10:44 (CET)
Gyldig fra: 2017
Gyldig til:
Oppdateres Ved behov