Luftmåling Stavanger

Data fra fire luftmålere i Stavanger. Viser målinger av pm10, pm2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se http://luftkvalitet.info/Theme.aspx?ThemeID=6fc2e3cd-424f-4c03-ad0c-2b9c15369cd9 . Datasettet viser også plasseringen av målestasjonene Det inneholder en ressurs for hvert år. Air quality – from censors in Stavangerr

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert juli 30, 2021, 14:14 (CEST)
Creat januar 24, 2017, 13:13 (CET)
Gyldig fra: 2017
Gyldig til:
Oppdateres: Hver halvtime