Luftmåling Stavanger historikk

Data fra fire luftmålere i Stavanger. Viser målinger av pm10, pm2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se http://luftkvalitet.info/Theme.aspx?ThemeID=6fc2e3cd-424f-4c03-ad0c-2b9c15369cd9 .
Datasettet viser også plasseringen av målestasjonene Det inneholder en ressurs for hvert år. Air quality – from censors in Stavangerr

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Reidar Agasøster
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 25. september 2022, 18:26 (CEST)
Opprettet 22. juli 2021, 11:54 (CEST)
Gyldig fra: 2021
Gyldig til:
Oppdateres: