Prognose for Stavangervær

Datasettet viser timesvise prognoser for hver av luftmålingsstasjonene ( Se datasettet "Luftmåling Stavanger") . Det er meteorologiske prognoser for nedbør, vind lufttrykk o.s.v. ) . Prognosen viser data for to døgn framover.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Reidar Agasøster
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated september 21, 2023, 19:42 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: April 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Hver time