Badetemperaturer Stavanger Avsluttet/Utdatert/Outdated

!Avsluttet/Utdatert/Outdated!

NO:

Badetemperaturer Stavanger. Datasettet viser aktuell vanntemperatur for 6 badeplasser i Stavanger


EN:

Bathing temperatures in Stavanger. The dataset shows the current water temperature for 6 bathing places in Stavanger

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Reidar Agasøster
Vedlikeholdes av Reidar Agasøster
Sist oppdatert juli 31, 2023, 08:30 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: August 2019
Gyldig til:
Oppdateres Hver time