Lokalisering miljøstasjoner i Stavanger. Avsluttet.

Dette datasettet viser plassering av miljøstasjoner og hvilke typer avfall som kan deponeres.
Waste disposal sorting stations, placement and types of waste

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 25. juni 2021, 12:12 (CEST)
Opprettet 24. juni 2016, 12:04 (CEST)
Gyldig fra: 1.7.2016
Gyldig til:
Oppdateres Nei