Lokalisering miljøstasjoner i Stavanger. Avsluttet.

Dette datasettet viser plassering av miljøstasjoner og hvilke typer avfall som kan deponeres.
Waste disposal sorting stations, placement and types of waste

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Trond Magne Lamprecht Haaland
Maintainer Trond Magne Lamprecht Haaland
Last Updated november 9, 2022, 09:35 (CET)
Created august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 1.7.2016
Gyldig til:
Oppdateres Nei