Lokalisering miljøstasjoner i Stavanger

Dette datsettet viser plassering av miljøstasjoner og hvilke typer avfall som kan deponeres.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert januar 10, 2019, 17:05 (CET)
Opprettet juni 24, 2016, 12:04 (CEST)
Gyldig fra: 1.7.2016
Gyldig til:
Oppdateres Ved behov