Fant 10 datasett

Grupper: Kultur Stikkord: kart

Filterresultater
 • Valglokaler og åpningstider Stavanger

  NO: Datasettet inneholder data om valglokaler og åpningstider på valgdagene, i Stavanger kommune Dataformat: JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering...
 • Enkeltminner Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplanen for Stavanger kommune. Punktene i denne basen finnes i objektlisten bakerst i plandokumentet. Dette er verneverdige bygninger og anlegg...
 • Turveier Stavanger

  Dette datasettet viser turstier i Stavanger kommune
 • Trehusbyen Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplan for Stavanger kommune. Trehusbyen omfatter de eldre trehusbydelene. Det gjelder egne retningslinjer for dette området, jf. plandokumentet og...
 • Båndlagt Stavanger Utgått/Ended

  NO: Båndlagte områder jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8 d. Områdene er fredet i medhold av Kulturminneloven, eller det er varslet oppstart av fredningssak. EN: Tapered areas...
 • 17. mai tog i Stavanger

  NO: Datasettet inneholder Folketoget, Barnetoget, Russetoget og Toget til Bjergsted i formatene GEOJSON og KML. Mer info finnes på Stavanger kommune sine nettsider: Lenke:...
 • Kulturlandskap Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplan for Stavanger kommune. Landskapsområdene er verdifulle (tidligere) jordbrukslandskap med høy tetthet av kulturspor. Nærmere beskrivelse av...
 • Offentlige Leke Og Møteplasser i Stavanger

  NO: Datasettet inneholder GeoJSON data om offentlige leke og møteplasser i Stavanger kommune som kommunene selv har driftsansvar for. Dataformat: GEOJSON: Muliggjør enkel...
 • Kulturmiljø Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplan for Stavanger kommune. Områder med verneverdige bebyggelse, prioritert for fremtidig regulering til hensynssone bevaring, jf. Pbl § 12-6....
 • Anleggsregister

  NO: Kartdata for Stavanger som illustrerer: Tema Objekttype Naturvernområde Naturverngrense Arealbrukgrense Park Lekeplass SportIdrettPlass Friluftslivsområde...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).