Hurtigbåtkaier Kolumbus

NO:

Datasettet inneholder informasjon om hurtigbåtkaier fra Kolumbus rundt om i Rogaland. Ting som navn, lokasjon, type med mer.

Dataformater:

 • JSON: Allsidig format for datautveksling, brukt for enkel og effektiv representasjon av strukturerte data, med bred støtte i ulike programmeringsmiljøer.
 • XML: Utbredt for strukturert datautveksling, med egendefinerte tags og hierarki for dataene.
 • YAML: Menneskevennlig form av datastrukturering, spesielt egnet for komplekse datamodeller.
 • CSV: Vanlig filtype for import og analyse av data i ulike verktøy.
 • XLSX: Regnearkformat, nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.
 • GEOJSON: Muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
 • GPX: Standardfiltype for utveksling av GPS-data, inkluderer spor og ruter for reise- og bevegelsesanalyse.

EN:

The dataset contains information about ferry docks from Kolumbus around Rogaland. Details such as name, location, type, and more are included.

Data Formats:

 • JSON: Versatile data exchange format, used for simple and efficient representation of structured data, with broad support in various programming environments.
 • XML: Widely used for structured data exchange, with custom tags and hierarchy for the data.
 • YAML: Human-friendly form of data structuring, especially suitable for complex data models.
 • CSV: Common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: Spreadsheet format, useful for further processing and analysis of the data.
 • GEOJSON: Enables easy visualization and geographic analysis of locations.
 • GPX: Standard file type for exchanging GPS data, including tracks and routes for travel and movement analysis.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Kolumbus AS
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert februar 1, 2024, 11:05 (CET)
Opprettet november 29, 2023, 13:07 (CET)
Gyldig fra / valid from: 2023.11.29
Gyldig til / valid until:
Oppdateres / Updated: Månedlig / Monthly