Kolumbus soner/inndeling

NO:

Datasette inneholder tariffsonene Nord-Jæren som definert av Kolumbus.

Dataformat:

  • GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
  • KML: Datasettet er tilgjengelig i KML-format, som er et vanlig format for geografiske data som brukes i kartapplikasjoner og geografiske informasjonssystemer (GIS).
  • GPX: Datasettet er tilgjengelig i GPX-format, som er et standardformat for GPS-spor og punkter, og brukes ofte i aktivitets- og navigasjonsapplikasjoner.
  • TopoJSON: Datasettet er tilgjengelig i TopoJSON-format, som er et komprimeringsformat for geografiske data som er optimalisert for nettbaserte kartvisualiseringer og analyse.

Kilde: LENKE https://api.kolumbus.no/api/tariffzones/KOL:TariffZone:150/polygon


EN:

The dataset contains the tariff zones of Nord-Jæren as defined by Kolumbus.

Data format:

  • GEOJSON: The dataset is available in GEOJSON format, which enables easy visualization and geographic analysis of locations.
  • KML: The dataset is available in KML format, which is a common format for geographic data used in mapping applications and Geographic Information Systems (GIS).
  • GPX: The dataset is available in GPX format, which is a standard format for GPS tracks and waypoints, often used in activity and navigation applications.
  • TopoJSON: The dataset is available in TopoJSON format, which is a compression format for geographic data optimized for web-based map visualization and analysis.

Source: LINK https://api.kolumbus.no/api/tariffzones/KOL:TariffZone:150/polygon

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://api.kolumbus.no/api/tariffzones/KOL:TariffZone:150/polygon
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert mai 1, 2024, 01:10 (CEST)
Opprettet juni 26, 2023, 14:33 (CEST)
Oppdateres / Updated 1. dag hver måne/ 1st day each month