Stavanger Parkering

Datasettet viser navn, lokalisering og antall ledige plasser i Stavanger Parkerings 9 parkeringshus. Datasettet oppdateres annethvert minutt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert 6. juli 2022, 22:28 (CEST)
Opprettet 14. desember 2016, 14:19 (CET)
Gyldig fra: 2016
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert minutt