Stavanger Parkering

Datasettet viser navn, lokalisering og antall ledige plasser i Stavanger Parkerings 9 parkeringshus. Datasettet oppdateres annethvert minutt.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated november 27, 2022, 05:54 (CET)
Created august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2016
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert minutt