Stavanger Parkering

NO:

Datasettet viser navn, lokalisering og antall ledige plasser i Stavanger Parkerings 9 parkeringshus. Datasettet oppdateres annethvert minutt.

Dataformat:

  • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
  • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.

EN:

The dataset shows the name, location and number of available spaces in Stavanger Parkering's 9 parking garages. The dataset is updated every two minutes.

Data formats:

  • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
  • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert april 18, 2024, 02:41 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2016
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert minutt