Sykkeldata

Data fra sykkelsensorer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha feltet "Station_id" ( Navnefeltet kan også brukes ).
Bike data - Data from bike counting sensors in Stavanger municipality. Updated daily. See the dataset "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" to find the locations of the sensors. Use with the field "Station_id" (the name field can also be used)

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert januar 28, 2022, 02:00 (CET)
Creado desember 21, 2016, 12:15 (CET)
Gyldig fra: 2017
Gyldig til:
Oppdateres Daglig