Sykkeldata

Data fra sykkelsensorer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha feltet "Station_id" ( Navnefeltet kan også brukes ).
Bike data - Data from bike counting sensors in Stavanger municipality. Updated daily. See the dataset "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" to find the locations of the sensors. Use with the field "Station_id" (the name field can also be used)

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert juli 24, 2024, 00:19 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2017
Gyldig til:
Oppdateres Daglig