Sykkeldata

Data fra sykkelsensorer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha feltet "Station_id" ( Navnefeltet kan også brukes ).
Bike data - Data from bike counting sensors in Stavanger municipality. Updated daily. See the dataset "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" to find the locations of the sensors. Use with the field "Station_id" (the name field can also be used)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Trond Magne Lamprecht Haaland
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated september 21, 2023, 00:24 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2017
Gyldig til:
Oppdateres Daglig