Sykkeldata

Data fra sykkelsensorer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha feltet "Station_id" ( Navnefeltet kan også brukes )

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert august 25, 2019, 01:55 (CEST)
Opprettet desember 21, 2016, 12:15 (CET)
Gyldig fra: 2017
Gyldig til:
Oppdateres Daglig