Bussholdeplasser Kolumbus

NO:

Datasettet inneholder informasjon om bussholderplasser fra Kolumbus rundt om i Rogaland. Ting som navn, lokasjon, type med mer.

Dataformater:

 • JSON: Allsidig format for datautveksling, brukt for enkel og effektiv representasjon av strukturerte data, med bred støtte i ulike programmeringsmiljøer.
 • XML: Utbredt for strukturert datautveksling, med egendefinerte tags og hierarki for dataene.
 • YAML: Menneskevennlig form av datastrukturering, spesielt egnet for komplekse datamodeller.
 • CSV: Vanlig filtype for import og analyse av data i ulike verktøy.
 • XLSX: Regnearkformat, nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.
 • GEOJSON: Muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
 • GPX: Standardfiltype for utveksling av GPS-data, inkluderer spor og ruter for reise- og bevegelsesanalyse.

EN:

The dataset contains information about bus stops from Kolumbus around Rogaland. Details such as name, location, type, and more are included.

Data Formats:

 • JSON: Versatile data exchange format, used for simple and efficient representation of structured data, with broad support in various programming environments.
 • XML: Widely used for structured data exchange, with custom tags and hierarchy for the data.
 • YAML: Human-friendly form of data structuring, especially suitable for complex data models.
 • CSV: Common file type for importing and analyzing data in various tools.
 • XLSX: Spreadsheet format, useful for further processing and analysis of the data.
 • GEOJSON: Enables easy visualization and geographic analysis of locations.
 • GPX: Standard file type for exchanging GPS data, including tracks and routes for travel and movement analysis.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://api.kolumbus.no/
Forfatter Kolumbus AS
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert juli 12, 2024, 08:00 (CEST)
Opprettet november 29, 2023, 12:27 (CET)
Gyldig fra / valid from: 2023.11.29
Gyldig til / valid until:
Oppdateres / Updated: Daglig / Daily