Fant 5 datasett

Stikkord: kart culture

Filterresultater
 • Enkeltminner Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplanen for Stavanger kommune. Punktene i denne basen finnes i objektlisten bakerst i plandokumentet. Dette er verneverdige bygninger og anlegg...
 • Trehusbyen Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplan for Stavanger kommune. Trehusbyen omfatter de eldre trehusbydelene. Det gjelder egne retningslinjer for dette området, jf. plandokumentet og...
 • Båndlagt Stavanger Utgått/Ended

  NO: Båndlagte områder jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8 d. Områdene er fredet i medhold av Kulturminneloven, eller det er varslet oppstart av fredningssak. EN: Tapered areas...
 • Kulturlandskap Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplan for Stavanger kommune. Landskapsområdene er verdifulle (tidligere) jordbrukslandskap med høy tetthet av kulturspor. Nærmere beskrivelse av...
 • Kulturmiljø Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplan for Stavanger kommune. Områder med verneverdige bebyggelse, prioritert for fremtidig regulering til hensynssone bevaring, jf. Pbl § 12-6....
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).