Nye data, Jernmennene og Kunst

26. april 2024

Nye data, Jernmennene og Kunst

Datasettene inneholder kartdata over kunst rundt om i Stavanger området, samt eget datasett for Broken Column/jernmennene statuer i Stavanger området som kartlag. Slik at man kan få en enkel oversikt over lokasjon, navn, årstall og en beskrivelse om tilgjengelig.

Kunst og skulpturer i Stavanger LENKE https://opencom.no/dataset/skulpturer-i-stavanger

Broken Column/jernmennene i Stavanger LENKE https://opencom.no/dataset/broken-column-jernmennene-i-stavanger

Dataformater:

  • GEOJSON: Muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
  • TopoJSON: Komprimert og topologisk optimalisert variant av JSON for effektiv visualisering og analyse av store geografiske datasett.

Broken Column/Iron Men in Stavanger

The datasets contain map data of art around the Stavanger area, as well as a separate dataset for the Broken Column/iron men statues in the Stavanger area as map layers. This allows for a simple overview of location, name, year, and a description if available.

Art and sculptures in Stavanger LINK https://opencom.no/dataset/skulpturer-i-stavanger

Broken Column/iron men in Stavanger LINK https://opencom.no/dataset/broken-column-jernmennene-i-stavanger

Data Formats:

  • GEOJSON: Enables easy visualization and geographic analysis of locations.
  • TopoJSON: Compressed and topologically optimized variant of JSON for efficient visualization and analysis of large geographical datasets.