Fant 8 datasett

Stikkord: transport

Filterresultater
 • Gratis kollektivreiser Nord-Jæren, billett statistikk

  NO: Datasettet inneholder statistiske data knyttet til bestillinger fra Stavanger kommunes innbyggere og bestillinger av kollektivtransportbilletter for Nord-Jæren under den...
 • Stavanger Parkering

  NO: Datasettet viser navn, lokalisering og antall ledige plasser i Stavanger Parkerings 9 parkeringshus. Datasettet oppdateres annethvert minutt. Dataformat: JSON: Datasettet...
 • Kolumbus realtime data

  The data consists of realtime departures for buses, updated posistions and status for all buses. The API also provides data for stopplacesand platforms, lines and trips, and...
 • Bussholdeplasser Kolumbus

  NO: Datasettet inneholder informasjon om bussholderplasser fra Kolumbus rundt om i Rogaland. Ting som navn, lokasjon, type med mer. Dataformater: JSON: Allsidig format for...
 • Hurtigbåtkaier Kolumbus

  NO: Datasettet inneholder informasjon om hurtigbåtkaier fra Kolumbus rundt om i Rogaland. Ting som navn, lokasjon, type med mer. Dataformater: JSON: Allsidig format for...
 • Rutedata fra Kolumbus

  NO: Kolumbus har tilgjengeliggjort sine rutedatasett på GTFS og NeTEx format.Disse kan lastes ned fra Entur sine sider, se lenke. Dataformat: GTFS: Datasettet er tilgjengelig...
 • Buss og båtruter kartlag, Kolumbus

  NO: Datasettet inneholder alle ruter/linjer fra Kolumbus som kartlag. Både, buss, tog og ferje- ruter er tatt med. Ruter/linjer som driftes av både Kolumbus, samt eksterne er...
 • Kolumbus driftsmeldinger

  NO: Datasettet inneholder meldinger opprettet av Kolumbus om potensielle forsinkelser, fare på veien eller andre viktige meldinger. Dataformat: JSON: Datasettet er tilgjengelig...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).