Bysykler Stavanger.

NO:

Datasettet viser alle sykkelstasjonene, hvor de er plassert, hvor mange sykler som kan parkeres der og hvor mange som er leid ut.. Datasettet oppdateres hvert 5. minutt. Datasettet har to ressurser, ett i csv-format og ett i json-format. Begge ressursene inneholder de samme dataene.


EN:

The dataset shows all bike stations, where they are located, how many bikes can be parked there, and how many are currently rented out. The dataset is updated every 5 minutes. The dataset has two resources, one in CSV format and one in JSON format. Both resources contain the same data.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Reidar Agasøster
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated september 21, 2023, 20:23 (CEST)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: April 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Hvert 5. minutt