Bysykler Stavanger.

Datasettet viser hvor mange sykler som er ledige ved hver stasjon. Knyttes sammen med datasettet "Bysykler Stavanger Stasjoner" ved hjelp av feltet "DockingStationId". Datasettet oppdateres hvert 5. minutt. Datasettet har to ressurser, ett i csv-format og ett i json-format. Begge ressursene inneholder de samme dataene.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Reidar Agasøster
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert juni 17, 2020, 13:27 (CEST)
Opprettet april 1, 2019, 14:14 (CEST)
Gyldig fra: April 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Hvert 5. minutt