Bysykler Stavanger.

Datasettet viser alle sykkelstasjonene, hvor de er plassert, hvor mange sykler som kan parkeres der og hvor mange som er leid ut.. Datasettet oppdateres hvert 5. minutt. Datasettet har to ressurser, ett i csv-format og ett i json-format. Begge ressursene inneholder de samme dataene.
City bikes - The dataset displays all bike stions together with capacity and how many bikes that are vacant at every station. . The dataset is updated every 5 minutes. There are two resources, one in csv and another in json. Both resources contain the same data.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Reidar Agasøster
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 6. juli 2022, 22:33 (CEST)
Opprettet 1. april 2019, 14:14 (CEST)
Gyldig fra: April 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Hvert 5. minutt