Rutedata fra Kolumbus

NO:

Kolumbus har tilgjengeliggjort sine rutedatasett på GTFS og NeTEx format.Disse kan lastes ned fra Entur sine sider, se lenke.

Dataformat:

  • GTFS: Datasettet er tilgjengelig i GTFS-format, som er en standardisert måte å strukturere informasjon om offentlig transportdata. GTFS-formatet brukes av apper og tjenester som gir informasjon om rutetabeller, holdeplasser, ruter og andre relaterte data for offentlig transport.
  • NeTEx: Datasettet er tilgjengelig i NeTEx-format, som står for Network Timetable Exchange. NeTEx er en standard for utveksling av offentlig transportdata som brukes til å beskrive ruter, rutetabeller, holdeplasser og annen relevant informasjon. Det brukes ofte av transportmyndigheter og operatører for å dele dataene sine med apputviklere og andre interessenter.
    "NeTEx (Network and Timetable Exchange) is an XML-based format for sharing public transport data. It is a CEN-standard and is slated to become an EU standard for national datasets."

EN:

Kolumbus has made its route datasets available in GTFS and NeTEx formats. These can be downloaded from Entur's website, see link.

Data formats:

  • GTFS: The dataset is available in GTFS format, which is a standardized way of structuring information about public transport data. GTFS format is used by apps and services that provide information about schedules, bus stops, routes, and other related data for public transport.
  • NeTEx: The dataset is available in NeTEx format, which stands for Network Timetable Exchange. NeTEx is a standard for exchanging public transport data that is used to describe routes, schedules, bus stops, and other relevant information. It is often used by transport authorities and operators to share their data with app developers and other stakeholders. "NeTEx (Network and Timetable Exchange) is an XML-based format for sharing public transport data. It is a CEN-standard and is slated to become an EU standard for national datasets."

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://developer.entur.org/stops-and-timetable-data/
Forfatter Kolumbus AS
Vedlikeholdes av Kolumbus AS
Sist oppdatert juli 4, 2023, 14:41 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2023
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov