Rottefeller i avløpsnettet i Stavanger

september 18, 2019

Nytt datasett som viser rottefangst i avløpsnettet i Stavanger.