Nytt datasett, Postnummerområder Stavanger

19. mars 2024

Dette datasettet gir informasjon om de ulike postnummerområdene i Stavanger som kartlag (GeoJSON og KML).

Se det nye datasettet her. Lenke https://opencom.no/dataset/postnummeromrader-stavanger

Dataformat:

  • GEOJSON: Datasettet er tilgjengelig i GEOJSON-format, som muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.
  • KML: Datasettet er tilgjengelig i KML-format, som er et geografisk filformat utviklet for bruk i geografiske informasjonssystemer (GIS). KML-filer inneholder geografisk informasjon, som punkter, linjer og polygoner, samt annen tilleggsinformasjon som kan brukes til visualisering og analyse av geografiske data.
  • TopoJSON: Datasettet er tilgjengelig i TopoJSON-format, som er en komprimert og topologisk optimalisert variant av JSON for geografiske data. TopoJSON-filer kan brukes til å representere komplekse geometrier som topologiske relasjoner, og de er spesielt nyttige for effektiv visualisering og analyser av store geografiske datasett.

EN:

New Dataset, Postal Code Areas Stavanger

This dataset provides information on the various postal code areas in Stavanger as map layers (GeoJSON and KML).

View the new dataset here. Link https://opencom.no/dataset/postnummeromrader-stavanger

Data formats:

  • GEOJSON: The dataset is available in GEOJSON format, which enables easy visualization and geographic analysis of locations.
  • KML: The dataset is available in KML format, which is a geographic file format developed for use in Geographic Information Systems (GIS). KML files contain geographic information such as points, lines, and polygons, as well as additional metadata that can be used for visualization and analysis of geographic data.
  • TopoJSON: The dataset is available in TopoJSON format, which is a compressed and topologically optimized variant of JSON for geographic data. TopoJSON files can represent complex geometries with topological relationships, and they are particularly useful for efficient visualization and analysis of large geographic datasets.