Oppdatert, Skolerute Stavanger 2024-25.

9. januar 2024

Oppdatert, Skolerute Stavanger 2024-25

Datasettet "Skolerute Stavanger" blir nå gradvis oppdatert for skoleåret 2024-25, som starter 15. August. Datasettet inneholder informasjon som, dato, om det er en elevdag, om det er lærere på skolen, om det SFO er åpen, sammen med en kommentar som "Planleggingsdag Skole & SFO" eller "Første skoledag" og mer.

Se det nye datasettet her. Lenke https://opencom.no/dataset/skolerute-stavanger

Dataformat:

  • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
  • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.

EN: Updated, School Calendar Stavanger 2024-25

The dataset "School Calendar Stavanger" is now gradually being updated for the 2024-25 school year, which starts on August 15th. The dataset contains information such as date, whether it is a student day, if teachers are present at the school, if the School-Age Childcare (SFO) is open, along with comments like "Planning Day School & SFO" or "First School Day," and more.

See the new dataset here. Link https://opencom.no/dataset/skolerute-stavanger

Data Format:

JSON: The dataset is available in JSON format for easy handling of the data. CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.


Nytt datasett, Offentlige Leke Og Møteplasser i Stavanger

Datasettet inneholder GeoJSON data om offentlige leke og møteplasser i Stavanger kommune som kommunene selv har driftsansvar for.

Se det nye datasettet her. Lenke https://opencom.no/dataset/offentlige-leke-og-moteplasser

Dataformat:

  • GEOJSON: Muliggjør enkel visualisering og geografisk analyse av lokasjoner.

EN: New dataset, Public Playgrounds and Meeting Places in Stavanger.

The dataset contains GeoJSON data on public playgrounds and meeting places in the municipality of Stavanger that are managed by the municipalities themselves.

View the data here: Link https://opencom.no/dataset/offentlige-leke-og-moteplasser

Data Formats:

  • GEOJSON: Enables easy visualization and geographic analysis of locations.