Fant 3 datasett

Filterresultater
  • Stoppesteder fra Kolumbus

    Datasettet lister stoppesteder med lokasjon, type og transport typen (eks. buss eller ferje) som stopper innom i Rogaland.
  • Kolumbus realtime data

    The data consists of realtime departures for buses, updated posistions and status for all buses. The API also provides data for stopplacesand platforms, lines and trips, and...
  • Rutedata fra Kolumbus

    Kolumbus har tilgjengeliggjort sine rutedatasett på GTFS og NeTEx format.Disse kan lastes ned fra Entur sine sider, se lenke.