Nye datasett

mai 14, 2018

Datasett for drifts- og investeringsregnskap 2018 er lagt ut.