3 datasets found

Tags: friluft

Filter Results
  • Hverdagsturer Stavanger

    Dette datasettet inneholder alle 52 hverdagsturer i .json-format The dataset contains all 52 everyday trips in json.
  • Turveier Stavanger

    Dette datasettet viser turstier i Stavanger kommune
  • Anleggsregister

    Beskriver områder som Park og vei har ansvaret for. Tema Objekttype 4022 Naturvernområde 4022 Naturverngrense 4110 Arealbrukgrense 4122 Park 4123 Lekeplass 4131...