Fant 2 datasett

Organisasjoner: Kolumbus

Filterresultater
  • Rutedata fra Kolumbus

    Kolumbus har tilgjengeliggjort sine rutedatasett på GTFS og NeTEx format.Disse kan lastes ned fra Entur sine sider, se lenke.
  • Kolumbus realtime data

    The data consists of realtime departures for buses, updated posistions and status for all buses. The API also provides data for stopplacesand platforms, lines and trips, and...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).