Fant 3 datasett

Organisasjoner: Kolumbus

Filterresultater
  • Kolumbus real time open data

    Kolumbus Real Time Open Data is standardized on SIRI (Service Interface for Real Time Information) which is a web based XML protocol to allow distributed computers to exchange...
  • Rutedata fra Kolumbus

    Kolumbus har tilgjengeliggjort sine rutedatasett på General Transit Feed Specification (GTFS) og Regional Trafikk Opplysning (REGTOPP) formatene siden mars 2011.
  • Kolumbus bus stops

    Data for all bus stops in Rogaland, serviced by Kolumbus buses. The data consists of bus stop name and coordinates. Note that this collection of active bus stops can vary...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).