Fant 3 datasett

Stikkord: ruter

Filterresultater
  • Skolerute Stavanger

    NO: Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Stavanger kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen Skolerute viser alltid den aktuelle skoleruta....
  • Rutedata fra Kolumbus

    NO: Kolumbus har tilgjengeliggjort sine rutedatasett på GTFS og NeTEx format.Disse kan lastes ned fra Entur sine sider, se lenke. Dataformat: GTFS: Datasettet er tilgjengelig...
  • Buss og båtruter kartlag, Kolumbus

    NO: Datasettet inneholder alle ruter/linjer fra Kolumbus som kartlag. Både, buss, tog og ferje- ruter er tatt med. Ruter/linjer som driftes av både Kolumbus, samt eksterne er...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).