Fant 4 datasett

Stikkord: kart kultur

Filterresultater
 • Enkeltminner Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplanen for Stavanger kommune. Punktene i denne basen finnes i objektlisten bakerst i plandokumentet. Dette er verneverdige bygninger og anlegg...
 • Kulturmiljø Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplan for Stavanger kommune. Områder med verneverdige bebyggelse, prioritert for fremtidig regulering til hensynssone bevaring, jf. Pbl § 12-6....
 • Båndlagt Stavanger Utgått/Ended

  NO: Båndlagte områder jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8 d. Områdene er fredet i medhold av Kulturminneloven, eller det er varslet oppstart av fredningssak. EN: Tapered areas...
 • Kulturlandskap Stavanger Utgått/Ended

  NO: Oppdateres ikke! Kulturminneplan for Stavanger kommune. Landskapsområdene er verdifulle (tidligere) jordbrukslandskap med høy tetthet av kulturspor. Nærmere beskrivelse av...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).