Skolerute Stavanger

NO:

Skoleruter for barne- og ungdomsskolene i Stavanger kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen Skolerute viser alltid den aktuelle skoleruta.

Dataformater:

  • JSON: Allsidig format for datautveksling, brukt for enkel og effektiv representasjon av strukturerte data, med bred støtte i ulike programmeringsmiljøer.
  • CSV: Vanlig filtype for import og analyse av data i ulike verktøy.

EN:

School routes for primary and secondary schools in Stavanger municipality. A resource is registered for each school year. The resource School route always shows the relevant school route.

Data Formats:

  • JSON: Versatile data exchange format, used for simple and efficient representation of structured data, with broad support in various programming environments.
  • CSV: Common file type for importing and analyzing data in various tools.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Wetle Bjorheim
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Versjon 1.5
Sist oppdatert mai 6, 2024, 13:33 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: August 2015
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig