Publikumstrafikk Sølvberget. Utgått/Avsluttet/Ended

Dette datasettet blir ikke lenger oppdatert. Et nytt datasett er opprettet HER:

Lenke: Publikumstrafikk Sølvberget Stavanger

Det er plassert ut 4 kameraer som teller antall personer som passerer ( i begge retninger ). Det blir talt inn- og utpasseringer ved dørene til Arneageren, til Breitorget og til Irishman. Dessuten telles antall personer opp og ned trappen. Systemet rapporterer hvert 5. minutt. Kameraet i trappen rapporterer oftere, gjerne hvert 20-30 sekund.Siden tidsintervallet ikke er helt likt for de 8 forskjellige registreringene, er det opprettet 8 ressurser.
NB: Sølvberget har byttet system for å registrere publikumstrafikken. Vi arbeider med å få oppdatert dette datasettet, slik at vi får hentet data fra det nye systemet.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Håkon Hestvik
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert februar 25, 2024, 02:03 (CET)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 2018
Gyldig til: 2022
Oppdateres: NB Nei