Publikumstrafikk Sølvberget

Dette datasettet blir for tiden ikke oppdatert.

Det er plassert ut 4 kameraer som teller antall personer som passerer ( i begge retninger ). Det blir talt inn- og utpasseringer ved dørene til Arneageren, til Breitorget og til Irishman. Dessuten telles antall personer opp og ned trappen. Systemet rapporterer hvert 5. minutt. Kameraet i trappen rapporterer oftere, gjerne hvert 20-30 sekund.Siden tidsintervallet ikke er helt likt for de 8 forskjellige registreringene, er det opprettet 8 ressurser.
NB: Sølvberget har byttet system for å registrere publikumstrafikken. Vi arbeider med å få oppdatert dette datasettet, slik at vi får hentet data fra det nye systemet.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Håkon Hestvik
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert 6. juli 2022, 03:47 (CEST)
Opprettet 21. juni 2018, 16:56 (CEST)
Gyldig fra: 2018
Gyldig til:
Oppdateres: NB Nei