Stavanger Parkering

Datasettet viser navn, lokalisering og antall ledige plasser i Stavanger Parkerings 9 parkeringshus. Datasettet oppdateres annethvert minutt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert august 7, 2020, 11:07 (CEST)
Opprettet desember 14, 2016, 14:19 (CET)
Gyldig fra: 2016
Gyldig til:
Oppdateres: Annethvert minutt