Gå til innhold

Åpne data Stavangerregionen statistikker

Velkommen til Stavanger kommunes Åpne Data Portal!

Stavanger har lenge vært kjent for sin innovasjon, kultur og vakre naturomgivelser. Nå kan du utforske og dra nytte av våre dataressurser som aldri før. På opencom.no kan du finne en rekke åpne datasett fra Stavanger kommune, samt fra våre samarbeidskommuner og organisasjoner.

Vår Åpne Data Portal er et initiativ som fremmer gjennomsiktighet, samarbeid og nyskapning. Her vil du finne et bredt spekter av offentlige datakilder som spenner fra demografi og økonomi til miljø og infrastruktur. Enten du er en forsker, utvikler, entreprenør eller bare en nysgjerrig innbygger, er denne portalen din inngangsport til å utforske Stavanger på en ny og meningsfull måte.

Vi tror på kraften av åpenhet og deling av data for å skape en mer informert og bærekraftig fremtid for vår kommune. Vi oppfordrer deg til å utforske datasettene, bygge innovative løsninger, og dele dine innsikter med samfunnet. Del dine funn med oss, og la oss sammen bidra til å gjøre Stavanger til et enda bedre sted å leve.
Vi arbeider aktivt for å legge ut nye datasett som kan skape verdi. Vi vil gjerne kontaktes dersom du har ideer til nye datasett som bør legges ut. Har du noen ønsker, så send mail til Lenke : opendata@stavanger.kommune.no


Welcome to the Open Data Portal of Stavanger Municipality!

Stavanger has long been known for its innovation, culture, and beautiful natural surroundings. Now, you can explore and benefit from our data resources like never before. On opencom.no, you can find a variety of open datasets from Stavanger Municipality, as well as from our partner municipalities and organizations.

Our Open Data Portal is an initiative that promotes transparency, collaboration, and innovation. Here, you will discover a wide range of public data sources spanning from demographics and economics to the environment and infrastructure. Whether you are a researcher, developer, entrepreneur, or simply a curious resident, this portal serves as your gateway to explore Stavanger in a new and meaningful way.

We believe in the power of openness and data sharing to create a more informed and sustainable future for our municipality. We encourage you to explore the datasets, build innovative solutions, and share your insights with the community. Share your findings with us, and let's work together to make Stavanger an even better place to live.
We actively work on publishing new datasets that can add value. We would love to hear from you if you have ideas for new datasets that should be made available. If you have any requests, please send an email to Link: opendata@stavanger.kommune.no

stavanger-kommune

Stavanger kommune

statistikk-statistics

Statistikk/statistics

Gruppe for datasett som omhandler statistisk data