Mest leste datasett, Opencom

NO:

Datasettet inneholder navn på datasett, hvor ofte det totalt er blitt lest og hvor ofte det er blitt lest de siste 14 dagene.

Dataformat:

  • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
  • XML: Datasettet er tilgjengelig i XML-format, som er et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gjør det mulig å definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, og det er godt egnet for å representere komplekse datamodeller.
  • YAML: Datasettet er tilgjengelig i YAML-format, som er en menneskevennlig og lesbar form av datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det gir en enkel og intuitiv syntaks for å representere dataene på en hierarkisk måte.
  • CSV: Datasettet er tilgjengelig i CSV-format, som er en vanlig filtype for å importere og analysere data i ulike verktøy.
  • XLSX: Datasettet er også tilgjengelig i XLSX-format, som er et vanlig format for regneark og kan være nyttig for videre bearbeiding og analyse av dataene.

EN:

The dataset contains the name of the dataset, how often it has been read in total, and how often it has been read in the last 14 days.

Data formats:

  • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
  • XML: The dataset is available in XML format, which is a widely used format for structured data exchange. XML allows for defining custom tags and hierarchy for the data, and it is well-suited for representing complex data models.
  • YAML: The dataset is available in YAML format, which is a human-friendly and readable form of data structuring. YAML is often used for configuration files, and it provides a simple and intuitive syntax for representing data in a hierarchical manner.
  • CSV: The dataset is available in CSV format, which is a common file type for importing and analyzing data in various tools.
  • XLSX: The dataset is also available in XLSX format, which is a common format for spreadsheets and can be useful for further processing and analysis of the data.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Reidar Agasøster
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert mai 19, 2024, 22:50 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: Mai 2019
Gyldig til:
Oppdateres: Hver time