3 datasets found

Tags: skolekrets

Filter Results
  • Skolekretser Stavanger

    Iht. opplæringsloven er elevens nærskole den skolen med kortest gå-avstand. For å antyde hvor disse skolegrensene går er det utarbeidet VEILEDENDE kart. Opplæringsloven gir...
  • Skulekrinsar

    Oversikt over skulekrinsane i Time Kommune
  • Skoler og skolekretser Stavanger

    Schools – location and districts (guiding set of borders between districts) Datasettet inneholder både plassering av grunnskolene i Stavanger og skolekretsene. Kombinerte...