Skoler og skolekretser Stavanger

Schools – location and districts (guiding set of borders between districts)

Datasettet inneholder både plassering av grunnskolene i Stavanger og skolekretsene. Kombinerte skoler (1-10) er ført opp både under barneskoler og under ungdomsskoler.

Iht. opplæringsloven er elevens nærskole den skolen med kortest gå-avstand. For å antyde hvor disse skolegrensene går er det utarbeidet VEILEDENDE kart.

Opplæringsloven gir samtidig kommunene mulighet til å vedta faste grenser mellom enkeltskoler. I Forskrift om skoletilhørighet, Stavanger kommune er slike FASTE grenser innført mellom følgende skoler: Barneskoler: • Auglend skole og Tjensvoll skole • Kvernevik skole og Sunde skole • Byfjord skole, Tasta skole og Teinå skole • Hundvåg skole og Skeie skole • Eiganes skole og Lassa skole (fom. 2017) • Gausel skole og Godeset skole (fom. 2017)
Ungdomsskoler: • Revheim skole og Smiodden skole • Tastarustå skole og Tastaveden skole • Austbø skole og Lunde skole

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert desember 4, 2020, 14:01 (CET)
Opprettet september 19, 2017, 14:37 (CEST)
Gyldig fra: 2017
Gyldig til:
Oppdateres: Ved behov