Fant 1 datasett

Lisenser: Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Organisasjoner: Stavanger kommune Stikkord (tags): jernbane støy Stavanger

Filterresultater
  • Støy jernbane

    Støysoner for utendørs støy rundt støykilden jernbane. To soner: – Stønivå > 65 dB LAEQ24, hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. – Støynivå >55 dB L AEQ24,...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).