All sensordata per sensor per time Meteorologisk institutt, Stavanger

NO:

Datasettet inneholder daglig informasjon som samles inn av meteorologisk institutt sine sensorer som står rundt om i Stavanger. Disse er Kannikk, Schancheholen, Vågen og Våland. Datene inneholder ting som lufttemperatur, fuktighet, vind hastighet og direksjon, lufttrykk, regn og snøfall og mer. Se under for mer detaljer.

Dataformat:

 • JSON: Datasettet er tilgjengelig i JSON-format for enkel håndtering av dataene.
 • XML: Datasettet er tilgjengelig i XML-format, som er et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gjør det mulig å definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, og det er godt egnet for å representere komplekse datamodeller.
 • YAML: Datasettet er tilgjengelig i YAML-format, som er en menneskevennlig og lesbar form av datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det gir en enkel og intuitiv syntaks for å representere dataene på en hierarkisk måte.
 • ZIP: Datasettet er tilgjengelig i ZIP-format, som er en komprimeringsmetode for å redusere filstørrelsen og samle flere filer og mapper i en enkelt ZIP-fil. ZIP-filer er praktiske for å spare plass og enkel distribusjon av dataene. Her er alle samlet i en nedlasting

Datafelt

 • air_temperature_0m: Lufttemperatur ved 0 meters høyde
 • air_temperature_2m: Lufttemperatur ved 2 meters høyde
 • air_temperature_20m: Lufttemperatur ved 20 meters høyde
 • air_temperature_100m: Lufttemperatur ved 100 meters høyde
 • air_temperature_200m: Lufttemperatur ved 200 meters høyde
 • air_temperature_500m: Lufttemperatur ved 500 meters høyde
 • relative_humidity_2m: Relativ luftfuktighet ved 2 meters høyde
 • wind_speed: Vindhastighet
 • wind_direction: Vindretning
 • surface_air_pressure: Lufttrykk ved overflaten
 • cloud_area_fraction: Skydekkingsgrad
 • atmosphere_boundary_layer_thickness: Tykkelse på atmosfærisk grenselag
 • integral_of_surface_net_downward_radiation_flux_wrt_time: Integral av netto nedadgående strålingsfluks over tid
 • rainfall_amount: Mengde nedbør
 • snowfall_amount: Mengde snøfall

Kilde

LENKE https://api.met.no/weatherapi/


EN:

The dataset contains daily information collected by meteorological institute sensors placed around Stavanger. These locations include Kannik, Schancheholen, Vågen, and Våland. The data covers variables such as air temperature, humidity, wind speed and direction, air pressure, rainfall, snowfall, and more. See below for more details.

Data Format:

 • JSON: The dataset is available in JSON format for easy data handling.
 • XML: The dataset is available in XML format, a widely used structure for data exchange. XML allows defining custom tags and hierarchy for data, making it suitable for representing complex data models.
 • YAML: The dataset is available in YAML format, known for its human-readable structure. YAML is often used for configuration files, providing an intuitive syntax to represent hierarchical data.
 • ZIP: The dataset is available in ZIP format, a compression method that reduces file size and bundles multiple files and folders into a single ZIP file. ZIP files are practical for saving space and distributing data. Here, everything is consolidated in a single download.

Data Fields:

 • air_temperature_0m: Air temperature at 0 meters height
 • air_temperature_2m: Air temperature at 2 meters height
 • air_temperature_20m: Air temperature at 20 meters height
 • air_temperature_100m: Air temperature at 100 meters height
 • air_temperature_200m: Air temperature at 200 meters height
 • air_temperature_500m: Air temperature at 500 meters height
 • relative_humidity_2m: Relative humidity at 2 meters height
 • wind_speed: Wind speed
 • wind_direction: Wind direction
 • surface_air_pressure: Air pressure at the surface
 • cloud_area_fraction: Cloud coverage
 • atmosphere_boundary_layer_thickness: Thickness of the atmospheric boundary layer
 • integral_of_surface_net_downward_radiation_flux_wrt_time: Integral of net downward radiation flux over time
 • rainfall_amount: Amount of rainfall
 • snowfall_amount: Amount of snowfall

Source

LINK https://api.met.no/weatherapi/

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://api.met.no/weatherapi
Forfatter Meteorologisk institutt
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert april 18, 2024, 03:33 (CEST)
Opprettet august 28, 2023, 10:06 (CEST)
Oppdateres / Updated Hver time / Every hour