Lokalisering lekeplasser Stavanger, Avsluttet/Utdatert/Outdated

NO:

UTGÅTT se LINK: https://opencom.no/dataset/offentlige-leke-og-moteplasser, for oppdaterte data


EN:

ENDED see LINK: https://opencom.no/dataset/offentlige-leke-og-moteplasser, for updated data

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Haaland
Sist oppdatert januar 9, 2024, 14:31 (CET)
Opprettet august 18, 2022, 12:33 (CEST)
Gyldig fra: 1.7.2016
Gyldig til: 30.6.2017
Oppdateres Årlig