383 datasets found

Filter Results
  • 04686 Pleie og omsorg grunnlagsdata

    Inneholder hva kommunene bruker på pleie- og omsorgtjenester. Hvor mange som mottar støtte til ulike omsorgtjenester. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04686....
  • 04685 Kommunehelse grunnlagsdata

    Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04685. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Data om helsetjenestekostnader,svangerskapskontroll, spedbarnsundersøkelser,...
  • 04684 Grunnskoleopplæring grunnlagsdata

    Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04684. Inneholder data om utgifter til grunnskole, voksenopplæring, SFO, skolelokaler og skoleskyss. Videre lønnsutgifter,...
You can also access this registry using the API (see API Docs).