374 datasets found

Filter Results
 • 06419 Sysselsetting i kommunene grunnlagsdata

  Sysselsatte og årsverk i forskjellige deler av kommunen; administrasjon, skoler, barnehager, helse og sosial, tekniske tjenester, kultur. Utvalget er hentet fra SSBs...
 • 06027 Introduksjonsordningen grunnlagsdata

  Kostnader for introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 06027. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Inneholder...
 • 05458 Avfall og renovasjon - grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 05458. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-05458.txt
 • 04697 Brann- og ulykkesvern grunnlagsdata

  Inneholder data om kostnader, erstatningsbeløp, antall bygningsbranner, antall piper feiet. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04697. Datasettet har tall fra...
 • 04694 Samferdsel grunnlagsdata

  Kommunale utgifter til samferdsel, antall holdeplasser, sykkelveg,parkeringsplasser og mye mer . Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04694. Datasettet har tall...
 • 04693 Kirke grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04693. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Tall for døpte, konfirmerte, vigsler, gravferder, gudstjenester, antall...
 • 04692 Kultur grunnlagsdata

  Datasettet inneholder bl.a. driftsutgifter til kino, museer, kunstformidling, aktivitetsttilbud for barn og unge, idrettsbygg og -anlegg, musikk- og kulturskoler, opplysninger...
 • 04691 Gebyrsatser/brukerbetaling grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04691. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Inneholder abonnementspris, timepris og utgiftstak for pleie og omsorg samt...
 • 04689 Vann grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04689. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. Inneholder opplysninger om kommunens kostnader, hva vannet brukes til, data om...
 • 04688 Barnevern grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04688. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Oversikt over antall hjelpetiltak, meldinger, undersøkelser, behandlingstid,...
 • 04687 Sosialtjenesten grunnlagsdata

  Data om sosialhjelp, stønadsmottakere, rusmiddeltiltak o.s.v. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04687. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere...
 • 04686 Pleie og omsorg grunnlagsdata

  Inneholder hva kommunene bruker på pleie- og omsorgtjenester. Hvor mange som mottar støtte til ulike omsorgtjenester. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04686....
 • 04685 Kommunehelse grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04685. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. Data om helsetjenestekostnader,svangerskapskontroll, spedbarnsundersøkelser,...
 • 04684 Grunnskoleopplæring grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04684. Inneholder data om utgifter til grunnskole, voksenopplæring, SFO, skolelokaler og skoleskyss. Videre lønnsutgifter,...
You can also access this registry using the API (see API Docs).