11263 Naturforvaltning og friluftsliv - hovedtall og bakgrunnstall

Inneholder data om kommunenes nærmiljøinnsats. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 11263. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-11263.txt.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Trond Magne Lamprecht Haaland
Maintainer Trond Magne Lamprecht Haaland
Last Updated november 9, 2022, 09:36 (CET)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig