06419 Sysselsetting i kommunene grunnlagsdata

Sysselsatte og årsverk i forskjellige deler av kommunen; administrasjon, skoler, barnehager, helse og sosial, tekniske tjenester, kultur. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 06419. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-06419.txt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert januar 31, 2023, 11:53 (CET)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig