04684 Grunnskoleopplæring grunnlagsdata

Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04684. Inneholder data om utgifter til grunnskole, voksenopplæring, SFO, skolelokaler og skoleskyss. Videre lønnsutgifter, foreldrebetaling SFO, antall elever på hvert trinn og mye mer. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04684.txt.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Forfatter Trond Magne Lamprecht Haaland
Vedlikeholdes av Trond Magne Lamprecht Haaland
Sist oppdatert august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Opprettet august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig