04682 Behovsprofil grunnlagsdata 2010-16

Datasettet viser bl.a. befolkning fordelt på aldersgrupper, arbeidsledige, fødte, døde, innflyttinger, utflyttinger, enslige forsørgere, skilte og separerte. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04682. Datasettet har tall fra 2010 til 2016. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04682.txt.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Trond Magne Lamprecht Haaland
Maintainer Trond Magne Lamprecht Haaland
Last Updated november 29, 2022, 10:38 (CET)
Created august 18, 2022, 12:32 (CEST)
Gyldig fra: 2010
Gyldig til:
Oppdateres: Årlig