Vannstand og tidevann Stavanger, Kartverket

NO:

Datasettet inneholder data om vannstanden i Stavanger (58,969975, 5,733107) med tidevannet. Dataene er gitt i 3 serier. Disse er:
Serie1: Observasjoner av vannstand
Serie2: Forutsagt tidevann (astronomisk)
Serie3: Prognose
Prognosen er for dagen nå, og 24 timer fram i tid. Måleenheten er i centimeter (cm) og Referansenivået er Sjøkartnull.

Lisens

Kartverkets gratisprodukt er lisensierte etter Lenke: Creative Commons Navngivelse 4.0 international (CC BY 4.0).
For mer vilkår om bruk av Kartverket sine data. Les mer her

Kilde: https://api.sehavniva.no/tideapi_no.html


EN:

The dataset contains data on the water level in Stavanger (58.969975, 5.733107) with the tides. The data is provided in 3 series, which are:
Series 1: Observations of water level
Series 2: Predicted tides (astronomical)
Series 3: Forecast

The forecast is for the current day and 24 hours ahead. The measurement unit is in centimeters (cm) and the reference level is chart datum.

License

Kartverket's free product is licensed under Link: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
For more terms regarding the use of Kartverket's data, read more here.

Source: https://api.sehavniva.no/tideapi_no.html

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde https://api.sehavniva.no/tideapi_no.html
Forfatter Kartverket
Vedlikeholdes av Espen S. Oftedal
Sist oppdatert mai 19, 2024, 22:35 (CEST)
Opprettet mars 9, 2023, 12:38 (CET)
Oppdateres/Updated Hvert 30 / Evert 30th min