Vannstand modeller Stavanger 2008-2095, Kartverket

NO:

Datasettet inneholder data om modellert vannstand i Stavanger (58.969975, 5.733107). Framover i tid. Levert av Kartverket.

Dataene er gitt i 3 modeller. Disse er:
RCP2.6
RCP2.6 innebærer drastiske utslippskutt allerede fra 2020
RCP4.5
RCP4.5 innebærer små endringer av utslipp fram til 2050 og deretter utslippskutt
RCP8.5
RCP8.5 innebærer at utslippene av klimagasser fortsetter å øke i dagens tempo
Måleenhet = cm

Beskrivelse

For mer detaljert beskrivelse av dataene se lenken: https://api.sehavniva.no/tideapi_protocol.pdf
Side 13 - Ocean level change.

Lisens

Kartverkets gratisprodukt er lisensierte etter Lenke: Creative Commons Navngivelse 4.0 international (CC BY 4.0).
For mer vilkår om bruk av Kartverket sine data. Les mer her

Kilde:

https://api.sehavniva.no/tideapi_no.html


EN:

The dataset contains data on modeled water levels in Stavanger (58.969975, 5.733107). In the future. Provided by the Norwegian Mapping Authority.

The data is provided in 3 models. These are:
RCP2.6
RCP2.6 involves drastic emissions cuts starting as early as 2020.
RCP4.5
RCP4.5 involves small changes in emissions until 2050, followed by emissions reductions.
RCP8.5
RCP8.5 involves emissions of greenhouse gases continuing to increase at current rates.
Unit of measurement = cm

Description

For a more detailed description of the data, please see the link: https://api.sehavniva.no/tideapi_protocol.pdf
Page 13 - Ocean level change.

License

Kartverkets gratisprodukt is licensed under Link: Creative Commons Navngivelse 4.0 international (CC BY 4.0).
For more terms of use of Kartverket's data, read more here.

Source:

https://api.sehavniva.no/tideapi_no.html

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://api.sehavniva.no/tideapi_no.html
Author Kartverket
Maintainer Espen S. Oftedal
Last Updated mars 15, 2023, 14:10 (CET)
Created mars 10, 2023, 14:19 (CET)
Oppdateres/Updated Månedlig/Monthly